Oproep voor projectleden 

Het Hervormd Kerkkoor 's-Gravendeel bestaat 27 april 2020 75 jaar en is gedurende die periode vele malen opgetreden bij vieringen op kerkelijke feestdagen. Volgend jaar vieren wij D.V. ons 75 jarig bestaan met een slotconcert op 25 april 2020.
We zullen dan klassiek geestelijke muziek uitvoeren van Haydn, de Kleine orgelmesse en Danklied zu Gott. Van Mozart, KV194 Missa Brevis in D major en het Ave Verum.

Voor de uitvoering van ons slotconcert zoeken wij projectleden en ook oud leden van het koor om met ons een 75 jarige periode waardig af te sluiten. Wij repeteren op maandag avond van acht tot tien in Ons Centrum.

Namens het koor,
De PR commissie