’s-Gravendeel, 27 september 2018
 
Privacy verklaring  Hervormd Kerkkoor ‘s-Gravendeel
 
Lees a.u.b. onze Privacyverklaring goed door voordat u de website gebruikt. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan dit privacy beleid te aanvaarden. Gebruik deze website niet wanneer u hiermee niet akkoord bent.
Deze website wordt beheerd door het “Hervormd Kerkkoor ’s-Gravendeel (“ Kerkkoor”).

Privacy verklaring
Het doel van deze privacyverklaring is om uit te leggen op welke wijze Kerkkoor persoonsgegevens gebruikt en welke maatregelen Kerkkoor heeft genomen om de privacy van persoonsgegevens te waarborgen.

Contactgegevens van Kerkkoor
“Hervormd Kerkkoor ’s-Gravendeel”                   
Linnenstraat 4
3295 VE ’s-Gravendeel
Tel : +31 (0)78-6732291
Email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Contactpersoon : Dhr. E.van Maanen
 
Persoonsgegevens die wij verwerken
Kerkkoor verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Afhankelijk van de diensten en functionaliteiten die u op onze website gebruikt kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u verwerken:
-       Voor- en achternaam;
-       Adresgegevens;
-       Telefoonnummer;
-       E-mailadres;
-       Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt.

Het doel waartoe wij persoonsgegevens verwerken
Kerkkoor verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
• De mogelijkheid te bieden gebruik te maken van de functionaliteiten en diensten op onze website;
• Om een klacht van u of een reactie op een klacht te kunnen verwerken en om u te benaderen over een klacht;
• U te informeren over wijzigingen van repetitie- of uitvoeringstijden/data ;
• Verzenden van (elektronische) uitnodigingen .
 
Geautomatiseerde besluitvorming
Kerkkoor neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een lid/medewerker van Kerkkoor) tussen zit.

Bewaren van persoonsgegevens
Kerkkoor bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens
Intern: Kerkkoor deelt persoonsgegevens uitsluitend met Kerkkoor leden/ medewerkers die de gegevens nodig hebben voor het verrichten van hun werkzaamheden.
Extern: Kerkkoor verstrekt persoonsgegevens uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die persoonsgegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens. Kerkkoor blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.
Binnen Kerkkoor zijn bindende voorschriften die een gelijkwaardige bescherming van Persoonsgegevens waarborgen.

Cookies, of vergelijkbare technieken
Kerkkoor maakt geen gebruik van cookies, of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Kerkkoor en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. .
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.
 
Beveiligen van persoonsgegevens
Kerkkoor neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot de persoonsgegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig worden gecontroleerd. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan onmiddellijk contact op met Kerkkoor via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. .

Klachten
Indien u een klacht bij Kerkkoor wil indienen dan kunt u contact opnemen met onze contactpersoon die te bereiken is via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Mocht u er desondanks niet samen uitkomen dan heeft u ook de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Kerkkoor kan deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Uw gegevens gebruikt Kerkkoor niet zonder toestemming voor andere doeleinden.
Het is daarom aan te raden om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Inwerkingtreding
Deze privacyverklaring is in werking getreden op 27 september 2018.